44 631-81-36 Kancelaria  881-159-365 Ksiądz proboszcz
 

Blog

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Czytaj dalej

W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Pokazał nam jak żyć, jak kochać i jak się modlić. Mówił: nie żyjemy na próbę, nie kocha się na próbę i nie umiera się na próbę – Jan Paweł II.  W duchowej łączności z Jasną Górą wierni uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Multimedialna prezentacja przybliżyła postać Świętego, a wszystko zakończyło się odśpiewaniem „Barki” przy Krzyżu Jana Pawła II przed kościołem.

Niedziela Wielkanocna

Drodzy Parafianie. Sympatycy!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest darem, który nieskończenie przekracza nasze możliwości zrozumienia go i przyjęcia. Pomimo ludzkiej słabości Bóg dzieli się tym darem z nami, abyśmy w Jezusie Chrystusie odnajdywali sens życia, które się nie kończy. Życzymy Wam, by waszą codzienną radością był Chrystus Zmartwychwstały, by On sam prowadził was w wierze, nadziei i miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie. Życzymy głębokiej świadomości uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Błogosławionych Świąt.

Duszpasterze

Czytaj dalej

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy świętej. Wieczorna Msza św. o godz. 20.oo jest Mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele i w domach.

Czytaj dalej

Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Złożył ofiarę krwawą ze swojego życia i dlatego tego dnia nie jest sprawowana Msza św. – w centrum liturgii jest Krzyż – drzewo na którym zawisło Zbawienie świata. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18. poprzedzona drogą krzyżową o godz. 17.30 Na jej zakończenie procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu.

Czytaj dalej

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest dniem pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. To okazja do okazania wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii i za tych, którzy ją sprawują. Podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odbył się obrzęd umycia nóg. Czworo kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów. Po Mszy św.  przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji.

Czytaj dalej

Niedziela Palmowa

Dziś na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w uroczystej procesji uczestniczyło wielu wiernych. To zaproszenie dla Jezusa, by jak najczęściej gościł w naszych sercach, rodzinach.

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa ulicami Szczercowa

„Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej…”  – pisał ks. Jan Twardowski. Jaki jest mój krzyż? Jak go pokochać? Czy umiem się z nim utożsamić? Być może po tej drodze uda się znaleźć odpowiedź na te pytania?!

Czytaj dalej

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram