44 631-81-36 Kancelaria  881-159-365 Ksiądz proboszcz
 

Blog

Niedziela Wielkanocna

Drodzy Parafianie. Sympatycy!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest darem, który nieskończenie przekracza nasze możliwości zrozumienia go i przyjęcia. Pomimo ludzkiej słabości Bóg dzieli się tym darem z nami, abyśmy w Jezusie Chrystusie odnajdywali sens życia, które się nie kończy. Życzymy Wam, by waszą codzienną radością był Chrystus Zmartwychwstały, by On sam prowadził was w wierze, nadziei i miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie. Życzymy głębokiej świadomości uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Błogosławionych Świąt.

Duszpasterze

Czytaj dalej

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy świętej. Wieczorna Msza św. o godz. 20.oo jest Mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele i w domach.

Czytaj dalej

Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Złożył ofiarę krwawą ze swojego życia i dlatego tego dnia nie jest sprawowana Msza św. – w centrum liturgii jest Krzyż – drzewo na którym zawisło Zbawienie świata. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18. poprzedzona drogą krzyżową o godz. 17.30 Na jej zakończenie procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu.

Czytaj dalej

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest dniem pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. To okazja do okazania wdzięczności Chrystusowi za dar Eucharystii i za tych, którzy ją sprawują. Podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odbył się obrzęd umycia nóg. Czworo kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów. Po Mszy św.  przeniesienie Najśw. Sakramentu do kaplicy adoracji.

Czytaj dalej

Niedziela Palmowa

Dziś na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w uroczystej procesji uczestniczyło wielu wiernych. To zaproszenie dla Jezusa, by jak najczęściej gościł w naszych sercach, rodzinach.

Czytaj dalej

Droga Krzyżowa ulicami Szczercowa

„Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej…”  – pisał ks. Jan Twardowski. Jaki jest mój krzyż? Jak go pokochać? Czy umiem się z nim utożsamić? Być może po tej drodze uda się znaleźć odpowiedź na te pytania?!

Czytaj dalej

Adoracja Najświętszego Sakramentu za Ojczyznę

W czwartek, przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odpowiadając na prośbę Przewodniczącego KEP Ks. abpa Stanisława Gądeckiego, który apelował, „aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa”, będzie podjęta Adoracja Najświętszego Sakramentu – w czwartek po wieczornej Mszy św.

error: Zawartość chroniona przed kopiowaniem!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram