44 631-81-36 Kancelaria  881-159-365 Ksiądz proboszcz
 

Ogłoszenia parafialne – 1 listopada 2017r.

Ogłoszenia parafialne – 1 listopada 2017r.

  1. Dziś Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Dzisiaj Msze św. o godz. 8.00 i 10.00 w kościele, a na naszym parafialnym cmentarzu o godz. 12.00. Po niej procesja w której będziemy modlić się za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach jednorazowych. Tradycyjnie na cmentarzu odbywa się zbiórka ofiar do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.
  1. Jutro, w czwartek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To szczególny dzień modlitwy za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem Jezusem. Tego dnia będzie następujący porządek Mszy Św.: w kościele o godz. 7.00 i 17.00, a w kaplicy św. Barbary na cmentarzu o godz. 10.00. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
  1. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych wyraża się przede wszystkim w modlitwie za nich. Oni odwdzięczą się nam swoim wstawiennictwem przed Panem Bogiem.
  1. Przypominamy o pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca. Okolicznościowe nabożeństwa przywiązane do tych dni połączymy ze wspólną modlitwą za naszych bliskich i drogich zmarłych. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.00. 

Dodaj komentarz

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram