44 631-81-36 Kancelaria  881-159-365 Ksiądz proboszcz
 

Encykliki Papieża Jana Pawła II

Encykliki Papieża Jana Pawła II

1. Ecclesia de Eucharistia – Kościół dzięki Eucharystii lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Eucharystii w życiu Kościoła, 17 kwiecień 2003r.

 

2. Fides et ratio – Wiara i rozum lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o relacjach miedzy wiarą a rozumem, 14 wrzesień 1998r.

 

3. Ut Unum Sint – Aby byli jedno lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o działalności ekumenicznej, 25 maj 1995r.

 

4. Evangelium Vitae – Ewangelia życia lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25 marzec 1995r.

 

5. Veritatis Splendor – Blask prawdy lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, 6 sierpień 1993r.

 

6. Centesimus Annus  – Stulecie lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 1 maj 1991r.

 

7. Redemptoris Missio – Misja Odkupiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o stałej aktualności posłania misyjnego, 7 grudzień 1990r.

 

8. Sollicitudo Rei Socialis – Społeczna troska lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, 30 grudzień 1987r.

 

9. Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, 25 marzec 1987r.

 

10. Dominum et Vivificantem – Pana i Ożywiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, 18 maj 1986r.

 

11. Slavorum Apostoli – Apostołowie Słowian lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, 2 czerwiec 1985r.

 

12. Laborem Exercens – Z pracy lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum), 14 wrzesień 1981r.

 

13. Dives in Misericordia – Bogaty w Miłosierdziu lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Bożym Miłosierdziu, 18 listopad 1980r.

 

14. Redemptor Hominis – Odkupiciel człowieka lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – dokument ukazujący horyzonty papieskiego myślenia na początku pontyfikatu. Zarazem jest też swoistym podsumowaniem duszpasterskiego, filozoficznego i teologicznego doświadczenia Karola Wojtyły, 4 marzec 1979r.

 

Dodaj komentarz

Post navigation

Previous Post :   
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram